4 sectoren die gaan profiteren van waterstof toepassingen

waterstof toepassingen

Nederland is dé wereldleider op het gebied van waterstoftechnologieën en werkt al jaren aan projecten om het gebruik van waterstof in verschillende sectoren te vergroten. In 2018 lanceerde de Nederlandse regering bijvoorbeeld een Nationale Waterstofstrategie met als doel om in 2030 3 à 4 GW aan elektrolysers geïnstalleerd te hebben. Dit zou de productie van 500 miljoen kg groene waterstof per jaar mogelijk maken. Maar, wat zijn dan enkele sectoren die van deze ontwikkelingen zullen profiteren? Lees snel verder!

#1 Zwaar transport

Waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor zwaar vervoer, zoals vrachtwagens, bussen en treinen. Dit is belangrijk omdat zwaar vervoer verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot, dus de vervanging ervan door een schonere brandstofoptie zou een grote stap zijn in de vermindering van de uitstoot. Bovendien hebben waterstofvoertuigen een grotere actieradius dan elektrische voertuigen, waardoor ze beter geschikt zijn voor langeafstandsvervoer.

#2 Scheepvaart

Ook de scheepvaart onderzoekt het gebruik van waterstof toepassingen als brandstof. Dat komt omdat schepen grote hoeveelheden vervuiling uitstoten, en er momenteel geen haalbaar alternatief is voor fossiele brandstoffen om deze schepen aan te drijven. Waterstof zou een schone en efficiënte manier kunnen zijn om schepen aan te drijven. En dat niet alleen, ook is waterstof in Nederland gemakkelijk verkrijgbaar dankzij de grote aardgasvoorraden van het land. Dit maakt Nederland een ideale locatie voor het ontwikkelen en testen van schepen op waterstof. We zijn als land goed gepositioneerd om het voortouw te nemen op het gebied van waterstof toepassingen in de scheepvaart!

#3 Luchtvaart

De luchtvaart is een andere sector die veel vervuiling veroorzaakt, en er zijn oproepen gedaan aan luchtvaartmaatschappijen om over te schakelen op schonere brandstoffen. Waterstof kan worden gebruikt om vliegtuigen aan te drijven, maar dat vraagt flinke investeringen én de ontwikkeling van infrastructuur. Het goede nieuws is dat er al enige vooruitgang is geboekt, met bedrijven als Airbus en Boeing die investeren in onderzoek en ontwikkeling voor door waterstof aangedreven vliegtuigen. Wordt dus vervolgd! 

#4 Industrie

Waterstof kan ook worden gebruikt in industriële processen, zoals staalproductie. Dit zou kunnen helpen de emissies van deze processen, die vaak zeer vervuilend zijn, te verminderen. Bovendien zou het gebruik van waterstof industriële processen efficiënter kunnen maken. Dit zijn enkele van de sectoren die zullen profiteren van waterstof toepassingen in Nederland. Dit is goed nieuws voor het milieu én voor de economie, want de overschakeling op schonere brandstoffen zal nieuwe banen en industrieën opleveren.