Hoe lang is een ISO 9001 certificaat geldig?

ISO 9001 certificaat

De geldigheidsduur van een ISO 9001 certificaat: wat je moet weten?

Het ISO 9001-certificaat is een waardevol kwaliteitsmanagementsysteem dat organisaties helpt om aan bepaalde normen te voldoen en de kwaliteit van hun producten en diensten te waarborgen. Echter, één vraag die vaak opkomt, is hoe lang zo’n certificaat geldig blijft.

Geen vaste geldigheidsduur

Hoe lang is het ISO 9001 certificaat geldig? In tegenstelling tot een standaard identiteitsdocument of vergunning heeft het ISO 9001-certificaat geen vaste geldigheidsduur. Dit betekent dat het niet na een bepaalde periode automatisch verloopt. In plaats daarvan is de geldigheid afhankelijk van hoe goed een organisatie kan aantonen dat ze nog steeds voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm.

Hercertificering

Om de geldigheid te behouden, moeten organisaties periodiek een hercertificeringsproces doorlopen. Dit houdt in dat de organisatie opnieuw wordt beoordeeld om te controleren of het kwaliteitsmanagementsysteem nog steeds voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-norm.

Periodieke audits

Tijdens hercertificering worden periodieke audits uitgevoerd door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. Deze audits kunnen jaarlijks, tweejaarlijks of met een andere interval plaatsvinden, afhankelijk van de regels van de certificeringsinstantie en de grootte en complexiteit van de organisatie.

Onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem

Om een succesvolle hercertificering te garanderen, is het essentieel dat de organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem actief onderhoudt en voortdurend verbetert. Dit omvat het documenteren van processen, het trainen van medewerkers, het monitoren van prestaties en het reageren op feedback en veranderingen binnen de organisatie.

Conclusie

Hoewel er geen vaste geldigheidsduur is voor een ISO 9001-certificaat, is het essentieel voor organisaties om actief te blijven voldoen aan de normeisen en periodiek hercertificering na te streven. Door een effectief kwaliteitsmanagementsysteem te handhaven en voortdurend te verbeteren, kunnen organisaties niet alleen de geldigheid van hun certificaat behouden, maar ook de algehele kwaliteit van hun processen en diensten blijven waarborgen. Lees ook: Secondary buyout: een diepgaande kijk op deze financiële strategie.