Temperatuur bewaking bedrijven

Temperatuur bewaking bedrijven

Om veiligheid en kwaliteit van producten en diensten te waarborgen

Temperatuur bewaking bij bedrijven is van groot belang om de veiligheid en kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie is dat belangrijk, omdat daar een kleine afwijking in temperatuur kan leiden tot bedorven producten en, helaas vaak ook, schadeclaims.

Hoe temperatuur bewaken?

Temperatuur bewaking bij bedrijven kan worden gedaan met behulp van verschillende technieken. Dat zijn onder andere handmatige temperatuurmetingen met thermometers, dataloggers, sensoren en draadloze sensoren. Deze technieken hebben elk hun voor- en nadelen en zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de temperatuurgevoeligheid van de producten en de geldende regelgeving. Van deze metingen kunnen handmatige temperatuurmetingen. Deze hangen af van de kennis en nauwkeurigheid van de werknemer die de metingen uitvoert. Bovendien is het tijdrovend en kunnen onverwachte temperatuurschommelingen optreden tussen de metingen door!

Dataloggers

Dataloggers zijn kleine apparaten die automatisch temperatuurgegevens verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen worden gedownload en geanalyseerd. Ze zijn vooral handig voor het bewaken van producten tijdens transport en de opslag. Het nadeel is dat de gegevens niet real-time beschikbaar zijn. Dat maakt het moeilijker om snel in te grijpen bij temperatuurproblemen.

Sensoren

Sensoren zijn geautomatiseerd en verzamelen wel real-time temperatuurgegevens en geven die door aan een centraal systeem. Dit maakt snel ingrijpen bij afwijkingen in de temperatuur mogelijk. Een groot voordeel van sensoren is dat ze nauwkeuriger zijn dan handmatige metingen. Het nadeel is dat installatie en onderhoud van sensoren relatief duur zijn.

Snel problemen opsporen

Het belangrijkste voordeel van temperatuurbewaking is dat het bedrijven in staat stelt om proactief problemen op te sporen en aan te pakken voordat ze een bedreiging vormen voor de kwaliteit en veiligheid van producten. Dit maakt het volgende mogelijk: een hogere productkwaliteit, minder schadeclaims en een betere naleving van de geldende regelgeving. Meer lezen over voedselveiligheid en veiligheid in het algemeen, doe je hier.