Versterk het imago van uw merk op een vakbeurs

Er zijn tegenwoordig veel bedrijven die op een beurs staan. Ze zien er als het ware nog steeds brood in om dat te doen. De kosten wegen vaak niet op met wat het oplevert. Je kunt door op een beurs te gaan staan veel bereiken wanneer je het goed aanpakt. Je moet daarbij alles wel goed vooraf hebben geregeld.

Voor meer informatie kijk op: beurstraining.net

Wanneer je van plan bent op een beurs te gaan staan dan is de plaats van belang. Je kan een goedkope beursstand afhuren door achterin de beurshal te gaan staan of voorin waar men over het algemeen snel voorbijloopt. Je moet een plaats nemen waar veel bezoekers langs komen. Dat is vaak in het middel van een beurshal. Dergelijke buitenplaatsen zijn wel goedkoper maar, wat heb je eraan, als je achterin staat en er komt bijna niemand langs. Dan kan je beter net zo goed thuisblijven en het beursgeld in je zak houden. Geef, als je er toch wilt staan, geld uit voor een goede plaats zodat je zeker weet dat je genoeg bezoekers zult krijgen.

De beursstand en vertegenwoordigers

De beursstand zal mede bepalend kunnen zijn om het imago van de producten bekender te maken. Een beursstand die door veel verschillende fijne kleuren de mensen uitnodigt voor een bezoek zal beter zijn dan een grauwe stand, waarbij de mensen snel voorbijlopen. Ook moet je ervoor zorgen dat er wat te zien zal zijn. Bewegende voorwerpen en beelden op een groot scherm, doen het over het algemeen goed op een beurs.

Het zijn in belangrijke mate ook de vertegenwoordigers van uw bedrijf die van groot belang zijn. Niet iedereen is geschikt om op een beurs te gaan staan. Je moet als vertegenwoordiger van de producten alles goed aan de bezoeker kunnen uitleggen. Je moet je product op de juiste wijze kunnen promoten. Daarom moet er gezorgd worden dat er voldoende potentiële klanten de beursstand bezoeken. Dat kan je bereiken door bij binnenkomst bonnen uit te geven. Bij inlevering van deze bonnen doet men mee aan de verloting van de prijs op de laatste beursdag.

De vertegenwoordigers

Wanneer er personen binnen je bedrijf graag op een beurs staan, is het belangrijk dat deze personen er eerst een opleiding voor volgen. Zo’n opleiding hoeft niet lang te duren maar men zal er na afloop van de opleiding veel profijt van kunnen hebben. Ze leren bijvoorbeeld hoe je de mensen moet begroeten en aanspreken. Ze moeten de bezoekers kunnen boeien met hun verhaal. Ze moeten altijd vriendelijk en behulpzaam blijven. Aan het eind van het gesprek zal men moeten vragen of men een vragenformulier wilt invullen. Dat is belangrijk omdat je dan eventuele klanten na een paar weken kunt bellen. Dat wordt over het algemeen zeer op prijs gesteld. Misschien worden het toekomstige klanten of kunnen ze anderen op de gedachte brengen om in contact met het bedrijf te komen.

Een goede beursdeelname kan veel geld opleveren wanneer het op de juiste wijze wordt aangepakt. Ga dus niet onvoorbereid op een beurs staan. Dat zou jammer zijn van al het geld dat je erin stopt. Zorg ervoor dat je er winst uithaalt. Voor meer informatie kijk op: beurstraining.net