Een calamiteitenplan is wettelijk verplicht

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om na te denken hoe je in noodgevallen handelt om iedereen in veiligheid te brengen. En het blijft niet bij nadenken. Hoe je een gebouw gaat ontruimen moet je vastleggen in een calamiteitenplan ofwel een ontruimingsplan. Niet voor elk bedrijf is er de noodzaak om calamiteitenplan te maken. Dat hangt af van het oppervlak van het pand en of er een verdieping is. In grote lijnen kun je ervan uitgaan dat het verplicht is om een ontruimingsplan te hebben als je ook verplicht bent om een brandmeldinstallatie te installeren.

Wat wordt door een calamiteitenplan beschreven

De inhoud van een calamiteitenplan is behoorlijk omvangrijk en daar moet je de nodige tijd en aandacht aan besteden. Er staat gedetailleerd in volgens welke procedures de BHV organisatie te werk gaat om het pand zo snel en veilig mogelijk te ontruimen. In het plan wordt ook beschreven hoe het personeel, het management en de BHV organisatie tijdens een noodgeval met elkaar samenwerken tot aan het moment dat de professionele hulpdiensten arriveren. Een ontruimingsplan bevat een groot aantal verplichte onderdelen. Als bij een controle van het ontruimingsplan blijkt dat niet alle elementen in het plan goed omschreven zijn, kan een sanctie volgen.

De inhoud van een calamiteitenplan

De inhoud van een calamiteitenplan bestaat uit meerdere onderdelen, die tot in detail zijn uitgewerkt. Er moet een situatieschets van het gebouw aanwezig zijn plus de gegevens van het gebouw, de installaties en de bedrijfsorganisatie. De alarmeringsprocedures moeten worden beschreven én in een stroomschema zichtbaar zijn. Ook de wijze van ontruiming wordt beschreven, zowel bij brand als in andere situaties. Van de receptie, het hoofd BHV, de gewone BHV’ers en de directie wordt een takenlijst toegevoegd. Tenslotte moeten er plattegronden zijn en een logboek van het ontruimingsplan.